• sapfofest@gmail.com
  • Lithuania

Bendruomenės gairės

Festivalio vaibas – visų mūsų atsakomybė. Šios gairės skirtos visų pirma kelti sąmoningumą erdvėje, kurioje visos norim būti kuo saugiau ir smagiau. Antra, jų esminis tikslas – įgalinti tiek elgtis sąmoningai, tiek padėti tą daryti visoms žmogoms esančioms Sapfo. Nebijok imtis iniciatyvos ir reaguoti, o jei nepavyksta – kreipkis į organizatores. Organizatorės turi teisę nesukalbamas žmogas išprašyti.

Image of pride hearts

Rūpinkimės festivalio erdve drauge

Šią sodybą prižiūrime savo jėgomis ir visų jūsų lėšų pagalba, tam kad kasmet turėtume kuo geresnę erdvę festivaliui, reikia visų prisidėjimo ir pagalbos. Palik ją gražesnę nei radai, padėk tą daryti ir kitiems. Jei nežinai kaip – klausk!

Image of pride hearts

Erdvė skirta įgalinti žmones marginalizuotose kreivumo, moteriškumo, klasės ir rasės pozicijose

Tai yra saugesnė erdvė, tačiau prie šios erdvės kūrimo turime prisidėti kiekviena. Išprašysime bet ką, kas imsis kokio nors pobūdžio smurto.

Image of pride hearts

Jokio toksiško vyriškumo

Jei esi vyras, būk sąmoningas ir suteik erdvės. Vyriškumas gali reikštis įvairiais pavidalais. Nebandyk savintis, kontroliuoti, išnaudoti kitų, kad pasijustum svarbus.

Image of pride hearts

Aktyvus sutikimas

Jei kas nors AIŠKIAI ir ATVIRAI neišreiškė noro bendrauti su tavimi (įskaitant bet kokį fizinį kontaktą), vadinasi to nenori. Neversk kitų liesti tave (ar bendrauti su tavimi) ir neliesk kitų be jų sutikimo.

Image of pride hearts

Priimti kritiką sau

Visos darome klaidų, tačiau turime mokytis už jas atsakyti ir iš jų pasimokyti. Prisiimkime atsakomybę už savo veiksmus ir atsižvelkime į kritiką.

Image of pride hearts

Suteik erdvės

Kritiškai žiūrėk į savo poziciją, privilegijas ir tai, kiek erdvės užimi. Pasikalbėk su kitomis žmogomis toje pačioje pozicijoje jei matai, kad jos daro nesąmonę.

Image of pride hearts

Jokio rasizmo, seksizmo, transfobijos, ksenofobijos ir diskriminacijos dėl klasės, kūno sudėjimo, ar įgalumo

Ši erdvė skirta mums jaustis mylimoms ir nevaržomoms. Čia atsakomybė tenka struktūriškai privilegijuotiems žmonėms išmokti sugyventi su mumis, o ne atvirkščiai. Nepamirškime, kad kreivumas neturi nieko bendro su kapitalistinėmis progresyvumo idėjomis.

Image of pride hearts

Šunys ir kiti augintiniai

Už šunų elgesį atsakingos jų šeimininkės. Prašome rimtai įvertinti savo šunų elgesį ir pasirinkti kitiems ir šuniui geriausią buvimo festivalyje formą (ar nebuvimo) – festivalyje bus daug žmonių, šunų, garsų ir kvapų – ne visi šunys gali jaustis ramiai tokioje aplinkoje, todėl jei šuo neramesnis – būtinai naudokite pasaitį. O jei šuo linkęs į agresiją/ nenuspėjamą elgesį – privalo dėvėti antsnukį.

Šios bendruomenės gairės inspiruotos „geltonųjų liemenių” kolektyvo iš New York City ir Bibimbatty kolektyvo veikiančio Kopenhagoje.