• sapfofest@gmail.com
  • Lithuania

Programa

Programą kuriame visos kartu. Turi ką pasiūlyti? Iki birželio 28 užpildyk open call anketą čia.

Malonumų temą atskleisime per šias linijas:
Malonumas būti (savimi)

Dauguma pasimėgavimų pradžia – galėjimas atsipalaiduoti ir būti autentiškai savimi, jausdamosi saugios ir mylimos tikrai dažniau pasinaudojame proga žaisti, eksperimentuoti, kvailioti, leisti sau būti, užimti erdvę, laisvai save reikšti, burti(s), kurti saugesnę erdvę taip, kaip MUMS reikia. Auginti ir tausoti mėgstamiausią savęs atspindį bendruomenėje. Visų mūsų komfortas – svarbi sąlyga malonumams skleistis! 

Malonumas nedirbti

Kiekvienas poilsis yra skirtingas – fūlė ar kašis su draugių kompanija, popietė su knyga rankoje, bėgiojimas paukščių balsų nuglostytais miško takeliais, pasinėrimas į šiltą, kvepiančių putų pilną vonią… visas šias veiklas jungia tai, kad jos nėra skirtos kapitalui krauti. Nedusinamos purvinų kojinių, nešveisdamos taukuotų keptuvių, atsitraukusios nuo kompų ir prekių ir klientų ir vadovų ir viso kito, kas “reikia”, tada galime susikoncentruoti į tai, ko “noriu”.

Queer malonumas

Išreikšti save – kūrybiškai, estetiškai, piktybiškai, koketiškai, išrėkti! Tai, ką sukaupei viduje! Arba švelniu, lanksčiu teptuko galiuku pakutenti drobę, išgirsti, kaip ji alsuoja… piešti, dainuoti, groti, formuoti ryšius – neįpareigojančiam savaitgaliui ar visam likusiam gyvenimui – čia mes susirenkame gyventi kreivą utopiją. Šis savaitgalis  – maištui ir netramdomam kreivumui.

Saugus malonumas

Kūną užlieja malonumas kaskart prisilietus prie Tavęs, oda šiurpsta atsiminus šiltai prisiglaudžiančias lūpas prie kaklo, atrodo, įsikandus galėtum išsiurbti gyvastį iš manęs! Siaučiant potraukiams, aistroms ir troškimams, lengva pasimiršti ir pasiduoti destruktyviam magnetizmui. Santykyje su kitais, savimi bei įvairiomis medžiagomis – mokytis išlaikyti balansą, ribas ir mėgautis tvariai. Malonumų paieškų procese likti sveika ir laiminga.

Pilną programą paskelbsime jau liepos mėnesį. Sekite mūsų naujienas Facebooke!